یکشنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۶
  • #
  • #

اسکی‌بازی

فوت یک اسکی‌باز در پیست دربندسر + تصاویر

یکی از اسکی بازانی که روز شنبه از زیر بهمن در پیست اسکی دربندسر نجات پیدا کرده بودند، درگذشت. صبح روز شنبه در پیست اسکی دربندسر یک حادثه بهمن رخ داد و طی آن دو اسکی...