استقبال الیور استون

استقبال الیور استون از مسلمان شدن پسرش

«شان استون» که پس از انتشار خبر گرویدن وی به دین مبین اسلام در میان بهت جهان غرب به آمریکا برگشته است، در مصاحبه با روزنامه نیویورک پست گفت: پدرم (الیور استون) از...