سه شنبه ۲۸ دی ۱۳۹۵
  • #
  • #

استفتای نوروزی

پاسخ آیةالله صافی به یک استفتای نوروزی

حضرت آیت الله صافی گلپایگانی در پاسخ به استفتایی در مورد نوروز، ضمن رد برخی ادعاهای نادرست در مورد تاریخچه نوروز، روز اول فصل بهار را مانند خود این فصل یک امر واقعی و...