چهارشنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۶
  • #
  • #

استفاده از دسته‌ PS4

استفاده راحت از دسته‌ PS4 روی کامپیوتر

استفاده راحت از دسته‌ PS4 روی کامپیوتر در حال حاضر برای استفاده از یک دسته‌ی DualShock 4 روی کامپیوتر باید نرم‌افزارهایی جداگانه مثل Joy2Key یا DS4Windows را نصب کنید. پشتیبانی...