یکشنبه ۳ بهمن ۱۳۹۵
  • #
  • #

استخدام پیمانی

استخدام پیمانی آستان قدس رضوی

    آستان قدس رضوی برای تکمیل کادر خود تعداد ۳۲ نفر (مرد) از بین افراد واجد شرایط و از طریق آزمون، مصاحبه و طی مراحل گزینش به صورت زیر استخدام می...