چهارشنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۶
  • #
  • #

استخدام نیروی انتظامی

آگهی استخدام پلیس سایبری

  نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به منظور تامین نیروی انسانی مورد نیاز خود از میان آقایان واجد شرایط با آزمون ورودی و دیگر مراحل و مصاحبه استخدام می...