یکشنبه ۳ بهمن ۱۳۹۵
  • #
  • #

استخدام دولتی

استخدام پیمانی آستان قدس رضوی

    آستان قدس رضوی برای تکمیل کادر خود تعداد ۳۲ نفر (مرد) از بین افراد واجد شرایط و از طریق آزمون، مصاحبه و طی مراحل گزینش به صورت زیر استخدام می...

آگهی استخدام پلیس سایبری

  نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به منظور تامین نیروی انسانی مورد نیاز خود از میان آقایان واجد شرایط با آزمون ورودی و دیگر مراحل و مصاحبه استخدام می...