استخدام بانکی

استخدام بانک کارآفرین

    بانک کارآفرین به منظور تامین نیروی انسانی مورد نیاز واحدهای ستادی و شعب در دست افتتاح خود در تهران، کرج و زاهدان (در شهر زاهدان نیروهای بومی در اولویت...

استخدام بانک کشاورزی

    شرکت کارگزاری بانک کشاورزی برای تکمیل کادر خود استخدام می کند. این شرکت به ۲ نفر نیرو با مدرک تحلیل گری بورس اوراق بهادار و ۲ سال سابقه کار مفید یا مدرک...