یکشنبه ۱ مرداد ۱۳۹۶
  • #
  • #

استان تهران،انتقال تیمهای فوتبال،باشگاه راه آهن تهران،باشگاه فوتبال،باشگاه نفت تهران،جدایی نفت و راه آهن،راه آهن تهران،سازمان لیگ،فدراسیون فوتبال،فوتبال،فوتبال ایران،نفت تهران،وزارت ورزش،وزرات ورزش و