شنبه ۲ بهمن ۱۳۹۵
  • #
  • #

استامینوفن

مضرات ادویل : خطر صدمه به کبد

در سراسر دنیا مسکن های درد میتواند بسیار مفید باشند و در شرایط دردناک درد را به اندازه ی زیادی کاهش دهند اما باید در مصرفشان بسیار دقت کنیم چون ممکن است به کبد آسیب...

استامینوفن وخطرآسم؟!

در یک تحقیق گسترده بین المللی بر روی 205.487 کودک در 31 کشور، در خصوص آسم و آلرژی در دوران کودکی، دانشمندان به یافته های جالبی دست یافتند که ازجمله آنها ارتباط مصرف...