یکشنبه ۱ مرداد ۱۳۹۶
  • #
  • #

اسامی غذاهای محلی قزوین

دستور تهیه غذاهای محلی قزوین

دستور تهیه غذاهای محلی قزوین قیمه نثار قیمه نثار یك غذایی قزوینی است. در قزوین ادویه ای موجود هست به نام ادویه مخصوص قیمه نثار كه اگر بتوانید نوع مرغوب آن را پیدا...