پنج شنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۶
  • #
  • #

ازدواج و سبک های آن

ازدواج با این افراد ممنوع!

ازدواج با این افراد ممنوع! معمولا دختر و پسرهای دم بخت، ویژگی هایی را که همسر آینده شان باید داشته باشد، در ذهن دارند و گزینه هایشان را با آن فهرست تطبیق می دهند. در...