چهارشنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۶
  • #
  • #

ازدواج به بهتر شدن زندگی کمک می کند

مجردها زودتر از متاهل ها ميميرند!!

محققان علوم پزشکی در دانشگاه دوک آمریکا اعلام کردند ازدواج به بهتر شدن زندگی کمک می کند و کسانی که ازدواج می کنند کمتر از دیگران در خطر مرگ زودهنگام قرار دارند....