یکشنبه ۱ مرداد ۱۳۹۶
  • #
  • #

ازدواج‌های زورکی

ازدواج‌هایی که زورکی صورت می گیرد

چه مخالف سرسخت خواستگاری‌های سنتی باشیم، چه موافق آن، چه نظری بینابینی داشته باشیم، این واقعیت را نمی‌توانیم نادیده بگیریم: هنوز و همچنان و با وجود همه تغییراتی که...