یکشنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۶
  • #
  • #

ازاده نامداری و فرزاد حسنی ازدواج کردند

فرزاد حسنی و آزاده نامداری ازدواج کردند !

چند روز دیگر «فرزاد حسنی» و «آزاده نامداری» دو مجری جوان و خوشنام تلویزیون ایران پای سفره عقد خواهند نشست تا بزرگترین اتفاق زندگیشان را کنار یکدیگر جشن بگیرند و...