ارز امروز 92/08/29

قیمت دلار و سکه و ارز امروز 92/08/29

شماره نام ارز قیمت بازار ۱ دلار-بازار ۰ ۲ پوند-بازارتهران ۴۹۰۰۰۰ ۳ يورو-بازارتهران ۰ ۴ يورو به پوند ۰.۸۴۰۱ ۵ ين به دلار ۰.۰۱ ۶ يورو به...