ارز امروز شنبه 16 آذر 92

قیمت دلار و سکه و ارز امروز شنبه 16 آذر 92

شماره     نام ارز     قیمت بازار ۱     دلار-بازار     ۰ ۲     پوند-بازارتهران     ۴۹۰۰۰۰ ۳     يورو-بازارتهران     ۰ ۴     يورو به پوند     ۰.۸۳۸۳ ۵     ين به دلار   ...