ارجاع پرونده موسوی و کروبی به شمخانی

ارجاع پرونده موسوی و کروبی به شمخانی

  ایسنا نوشت: محمدتقی کروبی ،فرزند مهدی کروبی در فیس بوک خود نوشته است که شنیده شد که رهبرانقلاب موافقت خود را با ارجاع پرونده موسوی وکروبی به شورای عالی امنیت...