سه شنبه ۲۸ دی ۱۳۹۵
  • #
  • #

ارتبطات اینترنتی

شوهرم حتی دیگر چت نمی‌کند!

  نی با مراجعه به دادگاه خانواده ۲ (ونک) دادخواست طلاق غیابی خود را به قاضی حسن عموزادی رئیس شعبه ۲۶۸ این مجتمع قضایی خانواده ارائه کرد.   این زن در برابر...