یکشنبه ۳ بهمن ۱۳۹۵
  • #
  • #

ارتباط بیماریها با متولدین هر ماه

رابطه بین بیماریها و متولدین ماه ها

محققان ارتباطاتی را بین ماه‌های تولد افراد و وجود برخی از اختلالات خاص در این افراد یافته‌اند.بر اساس نتایج به دست آمده افراد مبتلا به اسكیزوفرنی معمولا در اواخر...