شنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۶
  • #
  • #

ادویل

مضرات ادویل : خطر صدمه به کبد

در سراسر دنیا مسکن های درد میتواند بسیار مفید باشند و در شرایط دردناک درد را به اندازه ی زیادی کاهش دهند اما باید در مصرفشان بسیار دقت کنیم چون ممکن است به کبد آسیب...