جمعه ۲ تیر ۱۳۹۶
  • #
  • #

اختلال مغزی

مشکل مغزی که همه افراد دچار آن میشوند..!

مشکل مغزی که همه افراد دچار آن میشوند..! اجرای چند وظیفه به صورت همزمان توسط مغز را فراموش کنید؛ اعتیاد ما به “وقفه و تداخل” موجب شده تا مغز ناخواسته تحت شعاع قرار...