دوشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۶
  • #
  • #

اختلال در اینترنت افت شدید سرعت اينترنت اینترنت اینترنت شرق کشور سرعت اینترنت سرعت اینترنت خراسان قطعی مکرر اینترنت

سرعت اینترنت هزار برابر می شود!

ایران استایل-کمپانی مخابراتی ورایزن در حال کار روی تکنولوژی جدید پهن‌باند است که می‌تواند رکورد ثبت شده سریع‌ترین اینترنت تاکنون را تغییر دهد. به گزارش تسنیم،...

اختلال در اینترنت شرق کشور

استانهای شرقی همزمان با آغاز اختلال در اینترنت با افت شدید سرعت و قطعی مکرر شبکه مواجه شده اند که کارشناسان این امر را مربوط به کاهش شدید پهنای باند در این استانهای...