یکشنبه ۱ مرداد ۱۳۹۶
  • #
  • #

اخبار صبح چهارشنبه 21 تیر 91

جوانفكر تهديد به ترور شد..!

علی اکبر جوانفکر مشاور مطبوعاتی رئیس جمهور برای بار دوم تهدید به ترور شده است.    شبکه ایران: علی اکبر جوانفکر مشاور مطبوعاتی رئیس جمهور برای بار دوم تهدید به ترور...