اخبار سینما،اخبار سینمای ایران،اخبار سینمای جهان،سینما،فروش سینما تهران،هزینه بالای سینما جدایی نادر از سیمین