سه شنبه ۶ تیر ۱۳۹۶
  • #
  • #

اخبار دوقلو های بهم چسبیده

معجزه ای که این دوقلو ها رقم زدند!!

معجزه ای که این دوقلو ها رقم زدند!! دوقلوها به محض دیدن یکدیگر دچار حیرت شدند دهانشان از تعجب باز ماند. آن لحظه برای همیشه در تصاویر ثبت شد. دوقلوهای به‌هم...