شنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۶
  • #
  • #

اخبار تلویزیون ایران

صدا و سیمای ایران در گذر از سال ۹۵

صدا و سیمای ایران در گذر از سال 95 با هم نگاهی داریم به عملکرد صدا و سیما در سالی که پشت سر گذاشتیم و برنامه و شبکه ها را مورد تحلیل قرار خواهیم داد. سال ۹۵۵ اگرچه به...