چهارشنبه ۶ بهمن ۱۳۹۵
  • #
  • #

اخبار از جواد نکونام پنجشنبه 29/4/91

چک استقلال برگشت خورد و نکونام دور شد…!

  به گزارش زیرمیزی،با توجه به این که استقلال تلاش زیادی برای به خدمت گرفتن نکونام کرده بودفبا اینکه تا یک قدمی تیم استقلال آمده بود ولی با برگشت خوردن چک یک...