شنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۶
  • #
  • #

احمدی نژاد آذرماه به دادگاه می رود

احمدی نژاد آذرماه به دادگاه می رود

 شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری سابق اسلامی ایران را به دادگاه احضار کرد، تاریخ رسیدگی به شکایت از رئیس جمهور؛ 5 آذر 1392 حدود 6...