احمدي نژاد در مصر

خوب و بدهاي سفر احمدي نژاد به مصر

 محمود احمدی نژاد ، رئیس جمهوری اسلامی ایران ، سه شنبه هفته گذشته برای شرکت در نشست سران کشورهای اسلامی به مصر رفت و جمعه به تهران بازگشت....