چهارشنبه ۲۹ دی ۱۳۹۵
  • #
  • #

احضار مجدد سعید مرتضوی به دادسرا

سعید مرتضوی مجددا به دادسرا احضار شد

مصطفی ترک همدانی وکیل‌مدافع تعدادی از کارگران شاکی در پرونده تأمین اجتماعی با اعلام صدور کیفرخواست برای مرتضویگفت: چندی پیش قرار مجرمیت این فرد صادر شده بود. وی...