سه شنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۶
  • #
  • #

احساسی

تست روانشناسی :احساسات

این تست از کتاب” کوکولوژی” اثر «تاداهیاکو ناگاوو» و « ایسامو سایتو» که بازی‌های جذاب و سرگرم‌کننده خودشناسی و روان‌شناسی را دربردارد، انتخاب شده ...