سه شنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۶
  • #
  • #

اجاره خانه مشایی یک شبه ۱۰ برابر شد!

اجاره خانه مشایی یک شبه ۱۰ برابر شد!

اجاره خانه مشایی یک شبه ۱۰ برابر شد! IRAN STYLE: یک حاجی ۵۵ ساله عرب با پرت کردن خود از طبقه سوم یکی از مراکز مسکونی واقع در امتداد جاده فرودگاه در شمال مسجد شریف نبوی (ص)...