اثرات مالیدن چشم

مالیدن چشم ها چه عوارضی دارد؟

 مالیدن چشم ها چه عوارضی دارد؟ همه ما گاهی اوقات و به هر دلیلی از خارش تا ورود جسم خارجی که موجب تحریک می شوند، چشم های خود را با دست مالش می دهیم. به واسطه مالش،...