سه شنبه ۳ مرداد ۱۳۹۶
  • #
  • #

اتومبیلهای لوکس

امکانات جدید رولزرویس

امکانات جدید رولزرویس کارهای SPOFEC بر روی ریث ممکن است که چندان به مذاق خریداران سنتی رولزرویس خوش نیاید اما قطعاً ارزش نگاه کردن را دارد. این خودرو که به کیت بدنه...