دوشنبه ۲۷ دی ۱۳۹۵
  • #
  • #

اتهام عليه همسران بن لادن

طرح اتهام علیه همسران بن لادن

همسران بن لادن به دادگاه ارجاع داده شده و پس از آن به بازداشتگاه خود برگردانده شدند. هم اکنون آنها به صورت قانونی و صحیح نگهداری می‌شوند. وی افزود: علیه افراد بزرگسال...