دوشنبه ۴ بهمن ۱۳۹۵
  • #
  • #

اتهام جدید پلیس

اتهام جدید پلیس « نیویورک » علیه ایران

پلیس و مدیر اطلاعات ملی نیویورک ، به کنگره اطلاع داده اند که سیزده نفر مرتبط با دولت ایران را مورد بازجویی قرار داده است . این مقامات اتهام این افراد را نیز تشریح کرده...