شنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۶
  • #
  • #

اتهام جديد به عادل فردوسي پور

اتهام جديد به عادل فردوسي پور

مربوط دانستن دارايي هاي هنگفت عادل فردوسي پور به اتهامي كه اين روزها از سوي قلعه نويي به او زده شده مي تواند دردسرهاي زيادي براي گزارشگر موفق سيما درست كند. به...