اتفاقات كامل بازي یوونتوس بایرن سه شنبه 13 فروردین 92