جمعه ۲۸ مهر ۱۳۹۶
  • #
  • #

ابطحی

تیراندازی به خاتمی و ابطحی در روز قدس!

در حساب کاربری اینستاگرام محمدعلی ابطحی رئیس دفتر و معاون پارلمانی سید محمد خاتمی در دوره اصلاحات آمده است: "امروز علاوه بر تهران كه در كنار مساله قدس كلي به حوادث...