سه شنبه ۵ بهمن ۱۳۹۵
  • #
  • #

ابزار ثبت سرعت اینترنت در مایکرئسافت

سرویس Bing برای ثبت سرعت اینترنت

سرویس Bing برای ثبت سرعت اینترنت با جستجوی ساده ای در دهکده جهانی اینترنت می توانیم به سایت ها و نرم افزار های مختلفی برای تست سرعت اینترنت برخورد کنیم . این بار...