پنج شنبه ۲۷ مهر ۱۳۹۶
  • #
  • #

ابریشمی که به طور ژنتیک دستکاری شده و همانند فولاد سخت است