ابرخودرو پورشه عکس

عکس ابرخودرو پورشه را ببینید

عکس ابرخودرو پورشه را ببینید سه سال پیش بود که گزارشاتی منتشر شد مبنی بر اینکه پورشه قصد ساخت ابرخودرو موتور وسط جدیدی را جهت جنگ مستقیم با فراری 458 (و امروزه 488) دارد....