شنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۶
  • #
  • #

ابراز علاقه به زن

ابراز علاقه و محبت به همسر گرامی

ابراز علاقه و محبت به همسر گرامی از قدیم هم گفته اند که از محبت خارها گل می شود و در بین همسران محبت باید حرف اصلی را بزند تا زندگی سرشار از عشق سپری شود. دوست داشتن و...

برآورده کردن درست نیازهای عاطفی زن

زنان در صورتی که بدانند همسرشان پاسخگوی نیازهای عاطفی آنها هستند احساس رضایتمندی و خوشبختی می کنند زمانی که مردی علاقه اش را به همسر نشان می دهد در واقع به یکی از...