جمعه ۳۰ تیر ۱۳۹۶
  • #
  • #

آیت

انتشار وصیت آیت الله سیستانی

وی افزود: در این وصیت به چند مساله سفارش شده از جمله عدم همراهی رییس جمهور و اعضای دولت و دوربین های تلویزیون پشت جنازه و اینکه همانند هر شهروند فقیر دیگر در خیابان...