دوشنبه ۵ تیر ۱۳۹۶
  • #
  • #

آیت الله هاشمی

جانشین آیت الله هاشمی چه کسی خواهد بود؟

جانشین آیت الله هاشمی چه کسی خواهد بود؟ هر چند کسی نمی توان به لحاظ تاریخی و شخصیتی، جایگزین آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی شود ولی آتیه اندیشی حکم می کند نزدیک ترین...