پنج شنبه ۳۰ دی ۱۳۹۵
  • #
  • #

آیا نرگس محمدی در فصل دوم ستایش حضور دارد، انتقاد به سریال ستایش، اوشین ایرانی، بازیگرا نقش ستایش در فصل دوم، بازیگران فصل 2 ستایش

سریال ستایش از دید انتقاد آمیز!

      سریال ستایش از دید انتقاد آمیز!     سریال ستایش بالاخره با پایان نیمه خوش! تمام شد. در باره این سریال و آنچه که مخاطب خود عرضه کرد می توان از...