سه شنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۶
  • #
  • #

آیا میدانستید در مورد خورشید

آیا می دانستید … ؟

آیا میدانستید که خورشید روزانه معادل صد و بیست و شش هزار میلیارد اسب بخار انرژی به زمین می‌فرستد؟ آیا میدانستید که زمین از حیث بزرگی پنجمین و از حیث فاصله با...