دوشنبه ۲ مرداد ۱۳۹۶
  • #
  • #

آگهی فوت

گاف کیهان در درج یک آگهی فوت

روزنامه کیهان در صفحه 4 روزنامه سه شنبه خود با درج یک آگهی ترحیم، ادبیات نوینی در تسلیت به بازماندگان را در تاریخ مطبوعات کشور ثبت کرد! در این آگهی ترحیم بازماندگان و...