آپارتمان لوکس

تبدیل قطار به آپارتمان لوکس/تصاویر

قطاری لوکس به شکل یک آپارتمان توسط یک شرکت روسی طراحی شده است که دارای همه امکانات برای مسافران است. ، قطاری با نام کروز توسط «کن اوکویاما» در روسیه طراحی شده است؛...